profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / ALBA MPO Sp. z o.o. | Olkusz

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN_EOBdYqYde8H7PnHerw1idlBWdDJx-xfJ3RFLd4k1_ErK6ktFh_OfZGlta-p-thX4KRwL2DHX4sJ6WEwcz9NaV

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13izEOBdYqYde8H7PnHerw1idlBWdDJx-xfJ3RFLd4k1_ErK6ktFh_OfZGlta-p-thX4KRwL2DHX4sJ6WEwcz9NaV

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAnEOBdYqYde8H7PnHerw1idlBWdDJx-xfJ3RFLd4k1_ErK6ktFh_OfZGlta-p-thX4KRwL2DHX4sJ6WEwcz9NaV

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJXEOBdYqYde8H7PnHerw1idlBWdDJx-xfJ3RFLd4k1_ErK6ktFh_OfZGlta-p-thX4KRwL2DHX4sJ6WEwcz9NaV

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TTEOBdYqYde8H7PnHerw1idlBWdDJx-xfJ3RFLd4k1_ErK6ktFh_OfZGlta-p-thX4KRwL2DHX4sJ6WEwcz9NaV

ALBA MPO Sp. z o.o. | Olkusz

W ramach obsługi gminy Olkusz ALBA MPO Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

  • odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej z podziałem na: papier, plastik (opakowania wielomateriałowe, metal), szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne.
  • odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z podziałem na: papier, plastik (opakowania wielomateriałowe, metal), szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne.
  • odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 4 razy w roku. Harmonogramy wywozów zostaną każdorazowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
  • drobne odpady niebezpieczne np. termometry rtęciowe, pojemniki po farbach i chemikaliach, baterie, akumulatory itp. będą odbierane 2 razy w roku. Harmonogramy wywozów zostaną każdorazowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.