profil na facebook
Witamy na nowej stronie internetowej ALBA POLSKAWybierz swój serwis
recycling_i_edukacja_ekologiczna

9Kkk-HBdsuIo83JISkG3rwmhlpk-CjVC5hfo-aH-pKyYJOUszz_Xab1zbw0RN5eCHaOH-cOC5mgSeFqo82quiQ

zLa0l32g6QguC8_b7nZUoML_PPVpWfkqq54436IWK1SYJOUszz_Xab1zbw0RN5eCHaOH-cOC5mgSeFqo82quiQ

9RDppUdH20tPtEhBey2SMlMzTlVJg_yXD4_lbZu9HXOYJOUszz_Xab1zbw0RN5eCHaOH-cOC5mgSeFqo82quiQ

NawzvReKvsZgwwvbNUJSVDSDN1GR5SRghcN-3KBa6maYJOUszz_Xab1zbw0RN5eCHaOH-cOC5mgSeFqo82quiQ

kt9_l-CP56LVmxb2wd01HpTGcKkIaLLsUAtirGPnSR-YJOUszz_Xab1zbw0RN5eCHaOH-cOC5mgSeFqo82quiQ

IWAY

Standard IWAY jest kodeksem postępowania opracowanym, udostępnionym i egzekwowanym przez koncern IKEA wobec wszystkich dostawców świadczących usługi na rzecz IKEA. 
W obszarze międzynarodowym, standard IWAY, odgrywa ważną rolę w pozytywnym rozwoju przedsiębiorstw i ich relacji z pracownikami, gdyż określa minimalne wymagania dotyczące środowiska, kwestii społecznych, warunków pracy i bezpieczeństwa pracy, które stanowią uzupełnienie obowiązujących wymagań prawnych w poszczególnych krajach.

Wymogi standardu IWAY zawierają:

  • Zakaz zatrudniania dzieci,
  • Zakaz pracy przymusowej,
  • Brak dyskryminacji,
  • Wolność zrzeszania się,
  • Minimalne wynagrodzenia i płaca za nadgodziny,
  • Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, ziemi i wody oraz działania na rzecz ograniczenia konsumpcji energii.

W grupie ALBA Regionu Południe Standard IWAY został włączony jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania, gdyż jest to narzędzie w którym integrujemy wszystkie kluczowe płaszczyzny zarządzania przedsiębiorstwem, a niewątpliwie Standard IWAY odgrywa istotną rolę w naszej firmie, czego potwierdzeniem jest opracowanie i zatwierdzenie przez Zarząd Polityki Standardu IWAY.

Polityka IWAY

Dla zapewnienia, że standard IWAY jest wdrożony i przestrzegany – jego wymagania podlegają dwupoziomowemu nadzorowi i ocenie tzw.:

  • w ramach działań własnych (bieżący nadzór oraz audity wewnętrzne standardu),
  • w ramach nadzoru IKEA, która regularnie odwiedzamy swoich dostawców, by sprawdzić czy przestrzegają standardu IWAY. Około 80 audytorów z IKEA i firm zewnętrznych przeprowadza zapowiedziane jak i niezapowiedziane kontrole u naszych dostawców i ich poddostawców.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. ZSZ, EMAS i IWAY Grupy ALBA - Panią Katarzyną Halek.

e-mail:  
tel:
+48 32 262 50 28 w. 233

kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Polityka w sprawie przeciwdziałania pracy dzieci 17-07-05 11:46 145.49KB pobierz plik: Polityka w sprawie przeciwdziałania pracy dzieci
pdf Polityka antykorupcyjna 17-07-05 11:46 312.81KB pobierz plik: Polityka antykorupcyjna