profil na facebook
Witamy na nowej stronie internetowej ALBA POLSKAWybierz swój serwis
recycling_i_edukacja_ekologiczna
Strona główna / Ekologia / Edukacja ekologiczna

9Kkk-HBdsuIo83JISkG3rwmhlpk-CjVC5hfo-aH-pKwPafSXnaCDNAAePl3GTRRpBbtMwEgm4PGmqpg_Kp7vvA

zLa0l32g6QguC8_b7nZUoML_PPVpWfkqq54436IWK1QPafSXnaCDNAAePl3GTRRpBbtMwEgm4PGmqpg_Kp7vvA

9RDppUdH20tPtEhBey2SMlMzTlVJg_yXD4_lbZu9HXMPafSXnaCDNAAePl3GTRRpBbtMwEgm4PGmqpg_Kp7vvA

NawzvReKvsZgwwvbNUJSVDSDN1GR5SRghcN-3KBa6mYPafSXnaCDNAAePl3GTRRpBbtMwEgm4PGmqpg_Kp7vvA

kt9_l-CP56LVmxb2wd01HpTGcKkIaLLsUAtirGPnSR8PafSXnaCDNAAePl3GTRRpBbtMwEgm4PGmqpg_Kp7vvA

Edukacja ekologiczna

ALBA jako Spółka działająca w branży o szczególnym znaczeniu dla środowiska staramy się, aby nasze działania nie opierały się wyłącznie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów, ale dążymy również do zwiększenia świadomości ekologicznej naszych Klientów, a także dzieci i młodzieży.

Działania ekologiczne Spółek z Grupy ALBA

Celami Grupy ALBA są:

  • zaangażowanie społeczności do aktywnej ochrony środowiska
  • kształtowanie proekologicznych postaw wśród dorosłych, młodzieży i dzieci
  • promocja i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów

Zasada 3R = Zasada 3U