profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Gorzyce szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe i metal)
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

tak, zbiórka akcyjna zgodnie z harmonogramem, możliwość odddania do PSZOK

Gabaryty

tak, zbiórka akcyjna zgodnie z harmonogramem, możliwość odddania do PSZOK

Leki

tak, tak, możliwość odddania do PSZOK lub apteki

Obsługa firm

nie

PSZOK

Do PSZOK odddać można

 • odpady zielone
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • papier i tektura
 • odpady poremontowe i rozbiórkowe
 • styropian
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania po chemikaliach
 • przeterminowane leki i opakowania po nich
 • zużyte opony
 • żarówki i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne