profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb9vmsurhB-29eUa9_UJqWtcz1e0RMEChKsZ-IEGyN31KQ

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd9vmsurhB-29eUa9_UJqWtcz1e0RMEChKsZ-IEGyN31KQ

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRFvmsurhB-29eUa9_UJqWtcz1e0RMEChKsZ-IEGyN31KQ

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeVvmsurhB-29eUa9_UJqWtcz1e0RMEChKsZ-IEGyN31KQ

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4hvmsurhB-29eUa9_UJqWtcz1e0RMEChKsZ-IEGyN31KQ

Gorzyce szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe i metal)
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

tak, zbiórka akcyjna zgodnie z harmonogramem, możliwość odddania do PSZOK

Gabaryty

tak, zbiórka akcyjna zgodnie z harmonogramem, możliwość odddania do PSZOK

Leki

tak, tak, możliwość odddania do PSZOK lub apteki

Obsługa firm

nie

PSZOK

Do PSZOK odddać można

 • odpady zielone
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • papier i tektura
 • odpady poremontowe i rozbiórkowe
 • styropian
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania po chemikaliach
 • przeterminowane leki i opakowania po nich
 • zużyte opony
 • żarówki i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne