profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
aktualnosci
Strona główna / / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności

YU-WBwXFtjgqSlV_8ytK0hgzOBTl39zkL2Weq8j30gSresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

uHQhfuCdc6vHIrgrTuhMx5gGnzmoa-nIahqkU4LP5zuresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

5jkSZmMA2uordLHiz0f-s6yYTqsHhcqm0sx9ZE_9OjiresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

i7kFJZ6-yHsfsKDUeD3Oysy34-AC7GqG8KCpZyDHUQKresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

pF7PDCU6wuNwqRbjq9JBwffFJB31cxfknBjt2qtity-resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

02sty 2008
kategoria:
Chorzów

Sortownia odpadów budowlanych

 

W listopadzie 2007 roku PTS ALBA uruchomiła w Chorzowie sortownię odpadów budowlanych, która jest jedyną tego typu instalacją na terenie Śląska. Główną jej częścią  jest linia sortownicza  zaprojektowana i wykonana  przez uznaną w branży firmę Horstmann, której maks. przepustowość wynosi 130.000 Mg/rok zmieszanych odpadów budowlanych. Odpady te wytwarzane są podczas powstawania nowych budowli i budynków, modernizacji i  remontów  już  istniejących  a  przede  wszystkim  z  wyburzeń.  Tymi  odpadami   gruz  ( betonowy i ceglany ) oraz inne odpady wytworzone w czasie budowy ( głównie drewno, złom i opakowania z różnych materiałów ). W zdecydowanej większości  odpady  te są zmieszane.

 

Prognozy przewidują, że w następnych latach powstawać będą jeszcze większe niż obecnie ilości odpadów budowlanych. Wynika to ze wzrostu  liczby remontów i wyburzeń budynków oraz likwidowania starych i nieużywanych obiektów przemysłowych.

 

PTS ALBA wzorem krajów o najbardziej rozwiniętej gospodarce odpadami podjęła działania zmierzające do zagospodarowania tych odpadów celem zminimalizowania ilości deponowanych na składowisku i zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego. Do niedawna odpady te najczęściej były składowane, co powodowało nieodwracalne szkody w środowisku.

 

Obecnie wykorzystując możliwości instalacji zmieszane odpady są sortowane na poszczególne rodzaje celem selektywnego ich gromadzenia i przekazania do ponownego użycia. Dominującym rodzajem jest gruz betonowy i ceglany, który jest gromadzony selektywnie w zależności od wielkości granulacji. Może on być wykorzystany do ponownego użycia jako kruszywo. Stosować go można przede wszystkim przy budowie i remontach dróg, głównie do formowania i zagęszczania terenu, wykonania wstępnej podbudowy oraz warstw wiążących dróg a także utwardzenia placów, parkingów i dróg dojazdowych. Ponadto zgodnie z prawodawstwem może być wykorzystany przez osoby fizyczne na własne potrzeby bez konieczności posiadania odpowiedniego zezwolenia w zakresie regulowanych przepisami dopuszczalnych metod odzysku.

 

 

 

Uruchomienie instalacji sortowania odpadów budowlanych jest jednym z zadań, które wynika z celów określonych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z posiadanymi certyfikatami PN-EN ISO 9001 i 14001.

 

wszystkie aktualności