profil na facebook
odpady_przemyslowe_i_obsluga_firm
Strona główna / Dla Firm / Odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych z firm

Odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych z firm

Odbiór odpadów

Kompleksowa obsługa oznacza nie tylko całkowite przejęcie procesów, ale również wsparcie dedykowanego opiekuna.

Odpady przemysłowe to pojęcie przypisane odpadom pochodzącym z zakładów przemysłowych, powstającym w wyniku procesów produkcyjnych i towarzyszących im procesów logistycznych.

Kompleksowo obsługujemy Klientów przemysłowych:

Dodatkowo świadczymy usługi:

  • usługi porządkowe,
  • hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej z systemem odzysku wody,
  • utrzymanie czystości terenów zewnętrznych i terenów zielonych,
  • niszczenie dokumentów,
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, akcje edukacyjne.

ALBA odbiera odpady komunalne w całej Polsce

Zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne przejęły w 2013 roku, obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców.

Część samorządów, mocą uchwały rady miasta bądź gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli m. in. firm.
Jednakże przedsiębiorcy mający swe siedziby, zakłady, placówki w gminach, które nie objęły system nieruchomości niezamieszkałych, muszą zagospodarować odpady komunalne we własnym zakresie.

Naszymi klientami w całym kraju są:

ALBA oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, jak i tzw. selektywnej zbiórki – w całej Polsce. Odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach mogą pochodzić od pracowników, ale także od klientów, co jest np. specyfiką sieci stacji paliw. ALBA opracowuje i wdraża rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, ale także profilu prowadzonej działalności.

KONTAKT

Doradca Regionu Zachód

Obsługiwane województwa:

wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

 

Doradca Regionu Południe

Obsługiwane województwa:

opolskie,  śląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie

Doradca Regionu Centrum

Obsługiwane województwa:

łódzkie