profil na facebook
alba_dla_mieszkancow
Strona główna / Dla mieszkańców / Inne usługi dla Mieszkańców

rx5e6cmG8_Jx6oVa3F8_jSXRdZ1DeyX0t32wNwErQC4d5QWLJnyTVKABZ2VYXE-Zm7jQTpJ5cIQPtxs4N_aRzw

WCRFE4tWeuFYRlHqvr71HQnMWfRA8NtKPGp2SC_4PhYd5QWLJnyTVKABZ2VYXE-Zm7jQTpJ5cIQPtxs4N_aRzw

kCXt5LaGx-GfeXcphPtP39scFnv5zbG1UaQOSZAH5T0d5QWLJnyTVKABZ2VYXE-Zm7jQTpJ5cIQPtxs4N_aRzw

ikSQA-zeAGSeSzmWFKX8xlpbAiLtkHqD5mI4zzE6WrMd5QWLJnyTVKABZ2VYXE-Zm7jQTpJ5cIQPtxs4N_aRzw

ylSgaLeAVmJVHB_wxe3DcTX7JCo_mD3hE9i5-Lzxn8Ad5QWLJnyTVKABZ2VYXE-Zm7jQTpJ5cIQPtxs4N_aRzw

Inne usługi dla Mieszkańców

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne pakiety usług lub systemy wywozu odpadów. Przejmujemy obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługi logistycznej całego procesu, czyli odbioru odpadów w miejscu ich powstawania, załadunku, transportu, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu proponujemy usługi dostosowane do:

 • indywidualnych potrzeb Klientów,
 • profilu prowadzonej działalności,
 • rodzaju wytwarzanych odpadów.

Oferta jest komplementarna i świadczona w wielu zakresach:

 • odpady komunalne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne,
 • odpady budowlane (w tym gruz),
 • akcje oczyszczania,
 • niszczenie dokumentów,
 • konsulting ekologiczny i gospodarki odpadami,
 • wywóz odpadów płynnych,