profil na facebook
alba_dla_mieszkancow

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

Inne usługi dla Mieszkańców

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne pakiety usług lub systemy wywozu odpadów. Przejmujemy obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługi logistycznej całego procesu, czyli odbioru odpadów w miejscu ich powstawania, załadunku, transportu, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu proponujemy usługi dostosowane do:

 • indywidualnych potrzeb Klientów,
 • profilu prowadzonej działalności,
 • rodzaju wytwarzanych odpadów.

Oferta jest komplementarna i świadczona w wielu zakresach:

 • odpady komunalne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne,
 • odpady budowlane (w tym gruz),
 • akcje oczyszczania,
 • niszczenie dokumentów,
 • konsulting ekologiczny i gospodarki odpadami,
 • wywóz odpadów płynnych,