profil na facebook
dla_samorzadow
Strona główna / Dla Samorządów / Odbiór zagospodarowanie odpadów komnalnych

9snILtBBsBTIfGjYAdZXKBtui8tM-qml1oplC9GaAmNiNP7GZGemCf9BciK7M9GJOhurWZ6U7Mb-g6DtdtBRmw

7tud3eB6opuGDfVZFI0HC-c8xjZCyVaPrW8WSSvUn2liNP7GZGemCf9BciK7M9GJOhurWZ6U7Mb-g6DtdtBRmw

K55gQczSO0ecgvSiHSHndGlpSSHucFdKQZxW3LphUwNiNP7GZGemCf9BciK7M9GJOhurWZ6U7Mb-g6DtdtBRmw

BKMW-ECfpUR1cU3MPEj45zKe6sEunDPqaiqUmxNetUpiNP7GZGemCf9BciK7M9GJOhurWZ6U7Mb-g6DtdtBRmw

F94KZXQHMQQAzUW1-vGo7SuAJ0l8au3vkgdQ96H39zZiNP7GZGemCf9BciK7M9GJOhurWZ6U7Mb-g6DtdtBRmw

Odbiór zagospodarowanie odpadów komnalnych

Oferujemy usługę odbioru zarówno zmieszanych jak i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych dla gmin oraz przedsiębiorstw. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. t. jedn. Z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), posiadamy wymagane zezwolenia i wpisy do rejestrów konieczne do prowadzenia odbiór odpadów komunalnych. 

 

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi. 

Wykonujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami m.in w gminach: