profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Jakość i Środowisko

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN_fVcPL0bklBul1ZvgZE_58n7pKygTcqvDodzD9g3f1yA

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13izfVcPL0bklBul1ZvgZE_58n7pKygTcqvDodzD9g3f1yA

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAnfVcPL0bklBul1ZvgZE_58n7pKygTcqvDodzD9g3f1yA

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJXfVcPL0bklBul1ZvgZE_58n7pKygTcqvDodzD9g3f1yA

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TTfVcPL0bklBul1ZvgZE_58n7pKygTcqvDodzD9g3f1yA

Jakość i Środowisko

Wyrazem troski o środowisko oraz o najwyższą jakość usług jest wdrożenie przez Spółki Grupy ALBA Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2001 oraz Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy EN ISO 14001:2004, a także standardu EMAS zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

 

Od prawie 10 lat Spółki z Grupy ALBA utrzymują i doskonalą Zintegrowane Systemy Zarządzania, co potwierdzają wyniki corocznych audytów prowadzonych przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. .

W celu wskazania potencjału doskonalenia prosimy strony zainteresowane o przekazywanie uwag środowiskowych w sprawach dot. oddziaływania na środowisko przez Spółki Grupy ALBA w związku z prowadzoną działalnością do Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS Grupy ALBA - Pani Katarzyny Halek.

e-mail:  
tel: +48 32 262 50 28 w. 233