profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
alba_dla_mieszkancow
Strona główna / Dla mieszkańców / Odbiór odpadów komunalnych

tckhohRb9UFWa2Y-TneNkQNkfbT05qcdBTH43yC4XfJ2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

0rGfJDZS7csJrJ7FfoxNh6MtWVKifqlGAzCzd74QMpN2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

RahVB2qQps9KiEoI7Sfrhm0nCi3Ckk3Pf531oHmLj1B2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

b5Nd5N0Ix3NXcnzg4M3vidEDZNRy-MVF20z67Rt6toN2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

_U4QMqD_rC6fEf2gz1tG13TVdjNR5TMl6aJypjch_qp2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

Odbiór odpadów komunalnych

Zbieramy

 

 

 Odbieramy

W skład naszego taboru wchodzi ponad 380 pojazdów: są to pojazdy bezpylne (tzw. śmieciarki), pojazdy kontenerowe (tzw. hakowce i bramowce), pojazdy skrzyniowe, pojazdy specjalistyczne do zbiórki odpadów zielonych, a także pojazdy specjalistyczne do mycia pojemników, zamiatarki, pługosyparki, polewaczki oraz mobilne niszczarki dokumentów.

 

 Przetwarzamy

Przetwarzamy odpady we własnych instalacjach:

 

  Odzyskujemy

Jednym z ważniejszych elementów gospodarki odpadami jest odzyskiwanie surowców wtórnych ze śmieci. Głównymi zadaniami tego działania są:

  • zmniejszenie ilości składowanych odpadów
  • oszczędność zasobów naturalnych
  • oszczędność energii
  • ochrona środowiska naturalnego

Odzysk surowców wtórnych rozpoczyna się już w gospodarstwach domowych, tam odpady są wstępnie segregowane. Jest to bardzo ważny etap odzysku, który znacznie zwiększa wydajność dalszego pozyskiwania oraz przetwarzania surowców wtórnych. 
Odpady surowcowe transportowane są do oddziałów ALBA, gdzie w sortowniach wyodrębnione zostaną: szkło, makulatura, butelki typu PET, folia, chemia gospodarcza, inne tworzywa twarde i miękkie, metale żelazne i nieżelazne.