profil na facebook
alba_dla_mieszkancow
Strona główna / Dla mieszkańców / Odbiór odpadów komunalnych

tckhohRb9UFWa2Y-TneNkQNkfbT05qcdBTH43yC4XfJ2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

0rGfJDZS7csJrJ7FfoxNh6MtWVKifqlGAzCzd74QMpN2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

RahVB2qQps9KiEoI7Sfrhm0nCi3Ckk3Pf531oHmLj1B2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

b5Nd5N0Ix3NXcnzg4M3vidEDZNRy-MVF20z67Rt6toN2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

_U4QMqD_rC6fEf2gz1tG13TVdjNR5TMl6aJypjch_qp2pY09TBeV7MpYbIW0Hq7qOTp5efJEUB6f8RuFhyWoxQ

Odbiór odpadów komunalnych

Oferujemy usługę odbioru zarówno zmieszanych jak i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych dla gmin jak i przedsiębiorstw. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. t. jedn. Z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), posiadamy wymagane zezwolenia i wpisy do rejestrów konieczne do prowadzenia odbiór odpadów komunalnych.

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi.

Sprawdź harmonogram wywozu odpadów w Twojej gminie !

 W powyższym serwisie sprawdzisz również zakres obsługi świadczonej w Twojej gminie.

UWAGA !!!
Jeżeli prowadzisz firmę w Gminie, w której obsługujemy wywóz odpadów, to sprawdź czy zapewniamy obsługę Twojej firmy w ramach umowy, czy też musisz zawrzeć z nami indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Dla małego przypomnienia

PAPIER SZKŁO METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  ODPADY ZIELONE