profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
aktualnosci
Strona główna / / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności

YU-WBwXFtjgqSlV_8ytK0hgzOBTl39zkL2Weq8j30gSresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

uHQhfuCdc6vHIrgrTuhMx5gGnzmoa-nIahqkU4LP5zuresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

5jkSZmMA2uordLHiz0f-s6yYTqsHhcqm0sx9ZE_9OjiresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

i7kFJZ6-yHsfsKDUeD3Oysy34-AC7GqG8KCpZyDHUQKresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

pF7PDCU6wuNwqRbjq9JBwffFJB31cxfknBjt2qtity-resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

02sty 2007
kategoria:
Wrocław

Posprzątaj po swoim psie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w zakresie wywiązywania się z obowiązków ciążących na osobach posiadających zwierzęta domowe, WPO ALBA S.A. oferuje usługę polegającą na odbiorze i utylizacji Pojemnik na odpady wytwarzane przez zwierzęta domoweodpadów wytwarzanych przez zwierzęta domowe.

  • Odpady zakwalifikowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów pod kodem 20 03 99.

  • Odpady gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 50 l. (patrz zdjęcie obok) oznaczonych etykietą z napisem: "POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE" oraz danymi teleadresowymi Zleceniobiorcy.

  • Kosze na odpady od zwierząt domowych opróżniane są ze stałą częstotliwością przynajmniej 1 x w tygodniu zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocław.

  • Usługa została wdrożona z początkiem roku 2007 r. w wyniku wygrania przez WPO ALBA S.A. przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zarząd Gospodarki Odpadami, w ramach którego podstawiono na terenie miasta Wrocławia 254 kosze. Na stronie internetowej ZGO znajduje się interaktywna mapa przedstawiająca lokalizację koszy umożliwiająca każdemu mieszkańcowi naszego miasta znalezienia najbliższego kosza w swojej okolicy.

  • Ponadto z usług naszych skorzystało szereg Spółdzielni Mieszkaniowych, które w ramach obowiązków ciążących na zarządcach nieruchomości zamówiło takie kosze dla swoich mieszkańców.

  • Aktualnie łączna ilość podstawionych na terenie miasta Wrocławia koszy wynosi 348 szt.
  • wszystkie aktualności