profil na facebook
aktualnosci
Strona główna / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności
02sty 2007
kategoria:
Wrocław

Posprzątaj po swoim psie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w zakresie wywiązywania się z obowiązków ciążących na osobach posiadających zwierzęta domowe, WPO ALBA S.A. oferuje usługę polegającą na odbiorze i utylizacji Pojemnik na odpady wytwarzane przez zwierzęta domoweodpadów wytwarzanych przez zwierzęta domowe.

  • Odpady zakwalifikowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów pod kodem 20 03 99.

  • Odpady gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 50 l. (patrz zdjęcie obok) oznaczonych etykietą z napisem: "POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE" oraz danymi teleadresowymi Zleceniobiorcy.

  • Kosze na odpady od zwierząt domowych opróżniane są ze stałą częstotliwością przynajmniej 1 x w tygodniu zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocław.

  • Usługa została wdrożona z początkiem roku 2007 r. w wyniku wygrania przez WPO ALBA S.A. przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zarząd Gospodarki Odpadami, w ramach którego podstawiono na terenie miasta Wrocławia 254 kosze. Na stronie internetowej ZGO znajduje się interaktywna mapa przedstawiająca lokalizację koszy umożliwiająca każdemu mieszkańcowi naszego miasta znalezienia najbliższego kosza w swojej okolicy.

  • Ponadto z usług naszych skorzystało szereg Spółdzielni Mieszkaniowych, które w ramach obowiązków ciążących na zarządcach nieruchomości zamówiło takie kosze dla swoich mieszkańców.

  • Aktualnie łączna ilość podstawionych na terenie miasta Wrocławia koszy wynosi 348 szt.
  • wszystkie aktualności