profil na facebook
aktualnosci
Strona główna / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności
10lip 2009
kategoria:
Wrocław

Sprostowanie

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony 9 lipca 2009 r. w "Fakt - gazeta codzienna" oświadczamy, że sprawa której dotyczy była wielokrotnie wyjaśniana na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.
Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Wrocław umowy na wywóz odpadów komunalnych powinny być zawierane nie na podstawie minimalnych norm, lecz w takim zakresie, by nie dopuszczać do przepełniania pojemników.

Tym samym WPO ALBA S.A. zgodnie z zawartymi umowami nie ponosi odpowiedzialności za odpady znajdujące się poza pojemnikiem, gdyż stanowią one dodatkowe ilości, za które powinien zapłacić użytkujący.
wszystkie aktualności