profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
aktualnosci
Strona główna / / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności

YU-WBwXFtjgqSlV_8ytK0hgzOBTl39zkL2Weq8j30gSresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

uHQhfuCdc6vHIrgrTuhMx5gGnzmoa-nIahqkU4LP5zuresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

5jkSZmMA2uordLHiz0f-s6yYTqsHhcqm0sx9ZE_9OjiresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

i7kFJZ6-yHsfsKDUeD3Oysy34-AC7GqG8KCpZyDHUQKresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

pF7PDCU6wuNwqRbjq9JBwffFJB31cxfknBjt2qtity-resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

10lip 2009
kategoria:
Wrocław

Sprostowanie

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony 9 lipca 2009 r. w "Fakt - gazeta codzienna" oświadczamy, że sprawa której dotyczy była wielokrotnie wyjaśniana na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.
Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Wrocław umowy na wywóz odpadów komunalnych powinny być zawierane nie na podstawie minimalnych norm, lecz w takim zakresie, by nie dopuszczać do przepełniania pojemników.

Tym samym WPO ALBA S.A. zgodnie z zawartymi umowami nie ponosi odpowiedzialności za odpady znajdujące się poza pojemnikiem, gdyż stanowią one dodatkowe ilości, za które powinien zapłacić użytkujący.
wszystkie aktualności