profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
aktualnosci
Strona główna / / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności

YU-WBwXFtjgqSlV_8ytK0hgzOBTl39zkL2Weq8j30gSresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

uHQhfuCdc6vHIrgrTuhMx5gGnzmoa-nIahqkU4LP5zuresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

5jkSZmMA2uordLHiz0f-s6yYTqsHhcqm0sx9ZE_9OjiresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

i7kFJZ6-yHsfsKDUeD3Oysy34-AC7GqG8KCpZyDHUQKresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

pF7PDCU6wuNwqRbjq9JBwffFJB31cxfknBjt2qtity-resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

05mar 2014
kategoria:
Wrocław

EkoDozorca

 

EkoDozorca to pilotażowy projekt WPO Alba, który przyniósł znakomite rezultaty. Tam, gdzie EkoDozorca się pojawił, udało się odebrać dwa razy więcej posegregowanych odpadów niż w innych częściach miasta. 

 

EkoDozorca zaczął działać pod koniec listopada 2013 na kilku podwórzach Starego Miasta i w Śródmieściu. Alba uruchomiła projekt z dwóch powodów: ponieważ mieszkańcy wciąż popełniają błędy w selektywnej zbiórce i po to, żeby więcej odpadów trafiało do recyklingu. I to było także zadaniem EkoDozorcy – pokazać mieszkańcom, jak prawidłowo postępować z odpadami. Częściowo również sortował surowce, które zostały wrzucone do niewłaściwych pojemników.

Już pierwszy miesiąc działalności EkoDozorcy przyniósł nadzwyczaj pozytywne efekty. Z terenu, na którym pracował, WPO Alba odebrała dwa razy więcej tworzyw sztucznych, czyli plastiku, drobnych metali i opakowań tetra-pak, niż w innych częściach miasta. Wrocławianie segregują średnio ok. 10% odpadów. Na obszarze EkoDozorcy posegregowanych było ponad 20%.
Dzięki EkoDozorcy udało się osiągnąć nie tylko wyższy poziom selektywnej zbiórki, ale też na nowo ustalić liczbę pojemników. Za sprawą EkoDozorcy śmieci są prawidłowo posegregowane, a na podwórkach panuje porządek. Selektywna zbiórka jest o tyle ważna, że ustawowy wymóg nakłada na nas obowiązek odbierania 50% posegregowanych odpadów, a poziom ten mamy osiągnąć do roku 2020. Ilość selektywnie zbieranych odpadów sukcesywnie rośnie, ale to wciąż mało.

Koszty przeprowadzenia projektu w całości poniosła WPO Alba.

Więcej informacji odnośnie Ekodozorcy możecie znaleźć na stronach:

wszystkie aktualności