profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
aktualnosci
Strona główna / / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności

YU-WBwXFtjgqSlV_8ytK0hgzOBTl39zkL2Weq8j30gSresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

uHQhfuCdc6vHIrgrTuhMx5gGnzmoa-nIahqkU4LP5zuresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

5jkSZmMA2uordLHiz0f-s6yYTqsHhcqm0sx9ZE_9OjiresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

i7kFJZ6-yHsfsKDUeD3Oysy34-AC7GqG8KCpZyDHUQKresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

pF7PDCU6wuNwqRbjq9JBwffFJB31cxfknBjt2qtity-resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

16sty 2014
kategoria:
Wrocław

Nowoczesne Centrum Recyklingu

Nowoczesne Centrum Recyklingu Alby powstaje przy ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu. Spółka rozbudowuje i unowocześnia instalację, tak aby odpady były przetwarzane w dużo większym stopniu niż dotychczas.

Przy Szczecińskiej od 2007 roku działa sortownia odpadów. WPO Alba planuje jeszcze sprawniej odzyskiwać odpady, a pomoże w tym właśnie nowoczesna instalacja. Do Centrum Recyklingu będzie trafiało więcej odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, więcej też zostanie przetworzonych. W rezultacie na składowiska trafi mniejsza ich ilość. Schemat planowanego Centrum Recyklingu jest prosty:
• Firma odbiera selektywnie z wrocławskich osiedli odpady surowcowe, m.in. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale
• Odpady trafiają do Centrum Recyklingu przy ul. Szczecińskiej
• Instalacja odzyskuje na linii surowce, które można dalej przetworzyć
Do sortowni nie trafiają już zmieszane odpady, które obecnie od razu transportowane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, więc do mieszkańców okolicy nie docierają żadne nieprzyjemne zapachy.
Pomysł na Centrum Recyklingu zbiegł się z wdrożeniem we Wrocławiu nowego systemu gospodarki odpadami. Głównym celem ustawy było zwiększenie ilości odpadów, które można skierować do przetworzenia i odzyskać. To białe i kolorowe szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metale. Sprawnego sortowania i odzyskiwania odpadów wymaga także ustawa. Według jej założeń do 2020 roku z całego strumienia wytwarzanych śmieci powinno się odzyskiwać już 50% odpadów.

wszystkie aktualności