profil na facebook
alba_dla_mieszkancow

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

Instalacja Komunalna ALBA ZPO Chorzów

Profesjonalna linia do rozdrabniania odpadów

W 2008 roku PTS ALBA uruchomiła i eksploatuje do dnia dzisiejszego profesjonalną linię do rozdrabniania odpadów w skład której wchodzą specjalistyczne maszyny do rozdrabniania odpadów a także odpowiednie separatory mechaniczne.

Separatory mechaniczne

Każdy odpad przeznaczony do produkcji paliwa zastępczego musi być pozbawiony zanieczyszczeń które stanowią np. kamienie i gruz itp. a także złom który może być z powodzeniem przekazany do recyklingu. To właśnie specjalistyczne separatory czuwają nad właściwą czystością paliwa, pozostawiając tylko te elementy które mogą zostać przetworzone termicznie.

Rozdrabniacze odpadów

Drugim ważnym parametrem końcowego paliwa zastępczego jest jego rozmiar. Tutaj z pomocą przychodzą specjalistyczne rozdrabniacze które rozdrabniają końcowe paliwo zastępcze do rozmiaru poniżej 35 mm.

Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z Chorzowa od wielu lat jest producentem paliwa zastępczego.

Początki produkcji paliwa zastępczego PTS ALBA sięgają 2004 roku, kiedy to na wytwarzanie paliwa zastępczego przeznaczano głównie odpady przemysłowe.

Obecnie główny strumień odpadów kierowanych do produkcji paliwa zastępczego pochodzi z własnej instalacji RIPOK i stanowi frakcje resztkowe po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych.

Paliwo zastępcze jako substytut dla naturalnych paliw kopalnych

Zintegrowany proces przetwarzania odpadów prowadzony przez PTS ALBA przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zużycia paliw naturalnych. Produkcja paliwa zastępczego pozwala realizować zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami krajowymi jaki i przepisami określonym w UE.

Paliwo zastępcze wykorzystywane jest głównie w przemyśle cementowniczym.

Zawarte w odpadach resztkowych po przetworzeniu odpadów komunalnych frakcje o odpowiedniej kaloryczności dla przemysłu cementowniczego jeszcze do niedawna były w Polsce składowane na składowiskach odpadów obecnie są przetworzone zgodnie z przepisami prawa jak i wymaganiami odbiorców a następne wykorzystane do produkcji energii cieplnej głównie w piecach cementowniczych.