profil na facebook
alba_dla_mieszkancow

lFkmV9NGO-btirrKUV2pQArlnXCkvqbJJrz2c7A7QMGjhQiHbfXvsuB9gGn-hlkCQmG_tHg-wkmEgJgtnn6_xw

uDX4PY3v5GPMfiTOHcyy9vd3Ncr78A0dW_hcab6x0CmjhQiHbfXvsuB9gGn-hlkCQmG_tHg-wkmEgJgtnn6_xw

9zHrATbfu2UcJbwPA4DjldSp_kc-Yu10hEQ0wRknkEOjhQiHbfXvsuB9gGn-hlkCQmG_tHg-wkmEgJgtnn6_xw

kagDStqHFUroAm9LMi2hciHUKDP6zDu7aAqVf5cL5EmjhQiHbfXvsuB9gGn-hlkCQmG_tHg-wkmEgJgtnn6_xw

p--AobQWqPk6M9tdY558Iwm1T4rZqrZze7BccAfHYC6jhQiHbfXvsuB9gGn-hlkCQmG_tHg-wkmEgJgtnn6_xw

Centrum recyklingu Wrocław

WPO ALBA S.A. działając od wielu lat na polu szeroko rozumianej gospodarki odpadami stara się łączyć ideę zrównoważonego rozwoju i interes społeczny ze stosowaniem profesjonalnych rozwiązań i metod zagospodarowywania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, a zarazem nowoczesny.

Działalność usługowa firmy prowadzona jest przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. W tym też kierunku rozwijamy nieustannie naszą działalność tworząc kompleksowe systemy zbiórki i zagospodarowania odpadów, w których szczególny nacisk kładziemy na procesy odzysku i recyklingu.

Sortownia odpadów

W IV kwartale 2007 roku uruchomiliśmy pierwszą na terenie Wrocławia i jednocześnie największą w owym czasie w Polsce instalację do sortowania odpadów komunalnych, w której procesowi odzysku na drodze połączonych procesów mechanicznego i manualnego sortowania poddawane są zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie pozyskiwane surowce wtórne.

Sortownie umożliwiają odzysk surowców wtórnych z odpadów.

Do odzysku odpadów służą odpowiednio przystosowane linie technologiczne wyposażone w rozrywarki, transportery, sita, rozdrabniarki i kabiny sortownicze. Podczas pracy instalacji do sortowania odpadów wydobywane są surowce, które można wtórnie wykorzystać, tj.: butelki PET, folia, chemia gospodarcza, twardy plastik, aluminium, złom, papier.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości tworzyw sztucznych, surowce zostają przetransportowane do miejsc odzysku na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 

Paliwa alternatywne

W roku 2006 rozpoczęliśmy produkcję paliw alternatywnych, które wykorzystywane są w cementowniach, w procesach odzysku energii, ograniczając tym samym ilość odpadów deponowanych na składowiskach. 

Część pozostałości z sortowania surowców wtórnych zostają zagospodarowane poprzez wytworzenie z nich paliwa alternatywnego.

Instalacje do produkcji paliw alternatywnych, dzięki przetworzeniu odpadów w paliwa zastępcze ograniczają zużycie surowców naturalnych oraz zmniejszają ilość odpadów deponowanych na składowiskach.