profil na facebook
alba_dla_mieszkancow
Strona główna / Dla mieszkańców / Odbiór odpadów komunalnych / Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych w Chorzowie

pIcaOOlDUYhlWw1CduD7yrRm25Hk_fgG7RVo5VRuyKF8KrHaDxrcVrKqHATHK1iyDaLU-6px7AbzXsYnbTdZBQ

n_khwWXaO4bd7uFeYYc2xc_pFLHvDklYS9R7LUor4Yx8KrHaDxrcVrKqHATHK1iyDaLU-6px7AbzXsYnbTdZBQ

ER1dB9Sbr2gZBcFPcY3zZgg-Jw4KGT4WkWnHjrxlt_d8KrHaDxrcVrKqHATHK1iyDaLU-6px7AbzXsYnbTdZBQ

l7jBgQlK8T0KE7Nw9VfdE6zv__iC5a7H5gsOpv2WF5h8KrHaDxrcVrKqHATHK1iyDaLU-6px7AbzXsYnbTdZBQ

snUBOjLPpAW_fTZ_VAmoAIMS9aZQa6nBvMz7j42JatV8KrHaDxrcVrKqHATHK1iyDaLU-6px7AbzXsYnbTdZBQ

Instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych w Chorzowie

Istotą eksploatowanych instalacji do przetwarzania odpadów jest odzysk i recykling odpadów.

Zakład Przetwarzania Odpadów należący do Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z Chorzowa został rozbudowany i uzyskał status instalacji regionalnej - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - w skrócie RIPOK.

Chorzowska instalacja została ustanowiona Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na mocy uchwały Sejmiku województwa Śląskiego z dniem 16 listopada 2015r. Tym samym chorzowski Zakład został wyznaczony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do obsługi części regionu województwa śląskiego zamieszkałego przez ponad 2 miliony osób z 34 gmin, do których należy również Chorzów.

Przed modernizacją dotychczasowy Zakład PTS ALBA posiadał linię do przetwarzania odpadów komunalnych, surowców wtórnych zebranych selektywnie oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

Nowoczesna instalacja do biostabilizacji

Po przebudowie Zakład powiększył się o nowoczesną instalację do biostabilizacji, w której wykorzystywany jest m.in. proces kompostowania i biosuszenia. 
W tej chwili ponad połowa odpadów, jakie wytwarzają mieszkańcy Chorzowa trafia właśnie do biostabilizacji. We wstępnej fazie procesu odpady zostają poddane segregacji, żeby odzyskać z nich jak najwięcej cennych surowców które skierowane są do recyklingu. Pozostałość poddaje się biologicznemu ustabilizowaniu w szczelnych, zamkniętych, betonowych bioreaktorach, gdzie uzyskujemy odpad obojętny - nieszkodliwy dla środowiska.

Zamknięte linie technologiczne

Zadbano również o maksymalne usunięcie uciążliwości zapachowych, jakie mogą powodować przetwarzane odpady. Istniejące linie technologiczne zostały zamknięte wewnątrz specjalnie zaprojektowanej hali. Dzięki zastosowaniu technologii zamkniętego obiegu powietrza i wody procesowej, instalacja znacząco minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Zachodzący w bioreaktorach proces redukcji aktywności frakcji biodegradowalnych pozwala na uzyskanie bezpiecznego dla środowiska naturalnego stabilizatu, który spełnia wymogi przepisów prawa.