profil na facebook
alba_dla_mieszkancow
Strona główna / Dla mieszkańców / Przetwarzanie odpadów

ZxgmnUG0DFa9uH2hx9pSnhHEnGr_VPEbSs8LGrdT30qZpMtD3ag2XgQ34CreusCsMFZIbq5KmunHz5K35zdlMw

nsKv-sPAE63wI1tQuctUUWc_znJi1mVHGRWQQ0FmFhSZpMtD3ag2XgQ34CreusCsMFZIbq5KmunHz5K35zdlMw

QPN_oUj6vmnBy5eBTarE2kjxF6czXD6rYI4DXNp8TrmZpMtD3ag2XgQ34CreusCsMFZIbq5KmunHz5K35zdlMw

cXEysCJqe0kcigTaaBa-4sR9zSQhc4b_-QMHmBVT1sqZpMtD3ag2XgQ34CreusCsMFZIbq5KmunHz5K35zdlMw

xSILbQvm9duAksN5rCOeZMG4n0zCz1XNYv0k-gy-PO2ZpMtD3ag2XgQ34CreusCsMFZIbq5KmunHz5K35zdlMw

Przetwarzanie odpadów

Zakłady przetwarzania surowców

Zakłady przetwarzania surowców umożliwiają odzysk surowców wtórnych z odebranych odpadów.

Nowoczesne zaplecze sprzętowe

Spółki Grupy ALBA dysponują nowoczesnymi pojazdami, spełniającymi wszelkie obowiązujące normy. Używamy pojazdów bezpylnych wyposażonych w prasy zgniatające odpady, nowoczesnych pojazdów kontenerowych z załadunkiem hakowym i bramowym, zamiatarek i pługosyparek oraz innych pojazdów specjalistycznych i pomocniczych.

Kontenery na odpady przemysłowe i komunalne

Odpady przemysłowe i komunalne zbieramy w kontenerach przeznaczonych do transportu, odpowiednio samochodami z systemem bramowym lub hakowym. Typ, wielkość i rodzaj kontenera zależą od charakteru odpadu, jego ilości, wymogów dotyczących transportu i dalszego sposobu postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.

Pojemniki na odpady komunalne, przemysłowe i do selektywnej zbiórki odpadów

  • Do zbierania odpadów komunalnych używamy pojemników polietylenowych o pojemnościach m.in. 120 l, 240 l i 1100 l.
  • Do celów selektywnego zbierania szkła, tworzyw sztucznych i papieru podstawiamy pojemniki o pojemnościach od 1,1 do 3 m3.
  • Do zbierania odpadów przemysłowych wykorzystujemy pojemniki specjalistyczne, których parametry techniczne dobierane są odpowiednio do charakterystyki wytwarzanych przez Klienta odpadów.