profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
nieruchomosci

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

OFERTA

Informacja o tym, że:

 • każdą Wspólnotę traktujemy indywidualnie i przygotowujemy spersonalizowaną ofertę (kontakt Pan Maciej Komorowski tel 532 458 865)
 • wykonujemy optymalizację kosztów
 • chętnie się spotkamy ze Wspólnotą i opowiemy o tym jak pracujemy i co zrobić żeby rozpocząć z nami współpracę
 • przekażemy materiały reklamowe jeśli jest potrzeba przekonania sąsiadów do zmiany zarządcy
 • wyręczamy dewelopera w formalizowaniu wspólnoty (NIP, REGON)

Alba Property Management Sp. z o. o. to kompleksowe, nieszablonowe zarządzanie nieruchomościami w trosce o Twój komfort.

Zarządzanie, które rozwija – nieruchomość, jej Wspólnotę i nas samych. 100% (naszej) odpowiedzialności, 100% (Twojego) spokoju.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. W praktyce oznacza to:

 • Zespół złożony ze specjalistów z obszaru: prawa, księgowości, windykacji, a także informatyki.
 • Nadzorowanie kwestii dostawenergii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Opracowujemy indywidualne plany zarządzania i rozwoju nieruchomości.

Jak ALBA Property Management rozwiązuje obsługę licznych działań finansowych związanych z obiektem?

Czytelna obsługa bankowo-księgowa to dla nas kwestia fundamentalna, dlatego:

 • W delegowanym do obsługi obiektu zespole jest wykwalifikowana księgowa, która przy wykorzystaniu specjalistycznego programu zajmuje się rozliczeniem kosztów;
 • Zajmujemy się bieżącym naliczaniem należnych zaliczek od właścicieli lokali;
 • Obsługujemy kwestie kadrowo-płacowe dotyczące członków Zarządu Wspólnoty;
 • Prowadzimy i ewidencjonujemy korespondencję zewnętrzną na rzecz Wspólnoty;
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do stosownych rozliczeń i przedstawiamy je Zarządowi

Czy decydując się na współpracę z ALBA Property Management Wspólnota wciąż odpowiada za kwestie prawno-administracyjne?

Dbamy o komfort naszych Partnerów, który często bywa zakłócony przez konieczność dopilnowania wielu formalnych kwestii. Naszym klientom zapewniamy:

 • Opracowanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej;
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do reprezentowania Zleceniodawcy;
 • Prowadzimy, przechowujemy i zabezpieczamy dokumenty dotyczące nieruchomości, dokumentację techniczną oraz stosowną korespondencję;
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej na korzystnych warunkach. Stale współpracujemy z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym, który nie tylko wyszukuje najkorzystniejszą ofertę, ale również wspiera naszych Partnerów w procesie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania;
 • Dbamy o obowiązki dotyczące RODO. Tworzymy i aktualizujemy politykę ochrony danych osobowych, spełniamy obowiązek informacyjny.

Jak wygląda temat technicznej obsługi budynków w wykonaniu ALBA Property Management?

Poza dopilnowaniem kwestii formalnych zajmujemy się także technicznym aspektem obsługi nieruchomości, w tym:

 • Bieżącą kontrolą jakości usług porządkowych – sprzątania i wywozu nieczystości;
 • Prowadzeniem okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń, które się w niej znajdują (częstotliwość obowiązkowych przeglądów jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a ewentualne usterki usuwane są niezwłocznie);
 • Zagwarantowaniem usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości – w tym usług kominiarskich;
 • Dokonywaniem odbiorów i rozliczeń robót ogólnobudowlanych;
 • Nadzorowaniem i organizacją czynności konserwacyjnych – wykonujemy je według potrzeb zgłaszanych przez dozorcę lub samych mieszkańców;
 • Ochroną budynków – ten obszar powierzamy naszym zaufanym partnerom. Oferujemy nie tylko monitorowanie nieruchomości, ale także ochronę fizyczną w osobie strażnika;
 • Oferujemy całodobowy telefon alarmowy – nasi pracownicy są w kontakcie z wszelkimi niezbędnymi pogotowiami (gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym). W razie awarii przyjmują zgłoszenie i nadzorują proces usuwania usterki.

Jakie rozwiązania ALBA Property Management wprowadza, by usprawnić przepływ informacji?

W każdym naszym działaniu kierujemy się komfortem naszych klientów, co często ma przełożenie także na usprawnienie pewnych procesów. Wśród nich należy wymienić:

 • Funkcję zdalnego kontrolowania (online) przez Zarząd Wspólnoty aktualnego stanu poszczególnych zleceń konserwatorskich i innych spraw realizowanych w danym momencie na rzecz Wspólnoty;
 • Opcję monitorowania przez Internet rachunku bankowego Wspólnoty przez członków jej Zarządu;
 • E-mailowe głosowanie nad uchwałami;
 • Możliwość kontrolowania swojej internetowej kartoteki finansowej przez każdego członka Wspólnoty;
 • Możliwość sprawdzania stanu odczytów urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze i ciepłomierze.