profil na facebook
nieruchomosci

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

OFERTA

Informacja o tym, że:

 • każdą Wspólnotę traktujemy indywidualnie i przygotowujemy spersonalizowaną ofertę (kontakt Pan Maciej Komorowski tel 532 458 865)
 • wykonujemy optymalizację kosztów
 • chętnie się spotkamy ze Wspólnotą i opowiemy o tym jak pracujemy i co zrobić żeby rozpocząć z nami współpracę
 • przekażemy materiały reklamowe jeśli jest potrzeba przekonania sąsiadów do zmiany zarządcy
 • wyręczamy dewelopera w formalizowaniu wspólnoty (NIP, REGON)

Alba Property Management Sp. z o. o. to kompleksowe, nieszablonowe zarządzanie nieruchomościami w trosce o Twój komfort.

Zarządzanie, które rozwija – nieruchomość, jej Wspólnotę i nas samych. 100% (naszej) odpowiedzialności, 100% (Twojego) spokoju.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. W praktyce oznacza to:

 • Zespół złożony ze specjalistów z obszaru: prawa, księgowości, windykacji, a także informatyki.
 • Nadzorowanie kwestii dostawenergii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Opracowujemy indywidualne plany zarządzania i rozwoju nieruchomości.

Jak ALBA Property Management rozwiązuje obsługę licznych działań finansowych związanych z obiektem?

Czytelna obsługa bankowo-księgowa to dla nas kwestia fundamentalna, dlatego:

 • W delegowanym do obsługi obiektu zespole jest wykwalifikowana księgowa, która przy wykorzystaniu specjalistycznego programu zajmuje się rozliczeniem kosztów;
 • Zajmujemy się bieżącym naliczaniem należnych zaliczek od właścicieli lokali;
 • Obsługujemy kwestie kadrowo-płacowe dotyczące członków Zarządu Wspólnoty;
 • Prowadzimy i ewidencjonujemy korespondencję zewnętrzną na rzecz Wspólnoty;
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do stosownych rozliczeń i przedstawiamy je Zarządowi

Czy decydując się na współpracę z ALBA Property Management Wspólnota wciąż odpowiada za kwestie prawno-administracyjne?

Dbamy o komfort naszych Partnerów, który często bywa zakłócony przez konieczność dopilnowania wielu formalnych kwestii. Naszym klientom zapewniamy:

 • Opracowanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej;
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do reprezentowania Zleceniodawcy;
 • Prowadzimy, przechowujemy i zabezpieczamy dokumenty dotyczące nieruchomości, dokumentację techniczną oraz stosowną korespondencję;
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej na korzystnych warunkach. Stale współpracujemy z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym, który nie tylko wyszukuje najkorzystniejszą ofertę, ale również wspiera naszych Partnerów w procesie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania;
 • Dbamy o obowiązki dotyczące RODO. Tworzymy i aktualizujemy politykę ochrony danych osobowych, spełniamy obowiązek informacyjny.

Jak wygląda temat technicznej obsługi budynków w wykonaniu ALBA Property Management?

Poza dopilnowaniem kwestii formalnych zajmujemy się także technicznym aspektem obsługi nieruchomości, w tym:

 • Bieżącą kontrolą jakości usług porządkowych – sprzątania i wywozu nieczystości;
 • Prowadzeniem okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń, które się w niej znajdują (częstotliwość obowiązkowych przeglądów jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a ewentualne usterki usuwane są niezwłocznie);
 • Zagwarantowaniem usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości – w tym usług kominiarskich;
 • Dokonywaniem odbiorów i rozliczeń robót ogólnobudowlanych;
 • Nadzorowaniem i organizacją czynności konserwacyjnych – wykonujemy je według potrzeb zgłaszanych przez dozorcę lub samych mieszkańców;
 • Ochroną budynków – ten obszar powierzamy naszym zaufanym partnerom. Oferujemy nie tylko monitorowanie nieruchomości, ale także ochronę fizyczną w osobie strażnika;
 • Oferujemy całodobowy telefon alarmowy – nasi pracownicy są w kontakcie z wszelkimi niezbędnymi pogotowiami (gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym). W razie awarii przyjmują zgłoszenie i nadzorują proces usuwania usterki.

Jakie rozwiązania ALBA Property Management wprowadza, by usprawnić przepływ informacji?

W każdym naszym działaniu kierujemy się komfortem naszych klientów, co często ma przełożenie także na usprawnienie pewnych procesów. Wśród nich należy wymienić:

 • Funkcję zdalnego kontrolowania (online) przez Zarząd Wspólnoty aktualnego stanu poszczególnych zleceń konserwatorskich i innych spraw realizowanych w danym momencie na rzecz Wspólnoty;
 • Opcję monitorowania przez Internet rachunku bankowego Wspólnoty przez członków jej Zarządu;
 • E-mailowe głosowanie nad uchwałami;
 • Możliwość kontrolowania swojej internetowej kartoteki finansowej przez każdego członka Wspólnoty;
 • Możliwość sprawdzania stanu odczytów urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze i ciepłomierze.