profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Jakość i Środowisko / Edukacja ekologiczna

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN8bA2AO3vcqfn9gY6af7O68tpj_Qi8HqrNAvPdNRPmJOF4qHg5i2uLghtQcj7IHxEVjwaVJgOwYOyZRDPPu113L

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13iwbA2AO3vcqfn9gY6af7O68tpj_Qi8HqrNAvPdNRPmJOF4qHg5i2uLghtQcj7IHxEVjwaVJgOwYOyZRDPPu113L

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAkbA2AO3vcqfn9gY6af7O68tpj_Qi8HqrNAvPdNRPmJOF4qHg5i2uLghtQcj7IHxEVjwaVJgOwYOyZRDPPu113L

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJUbA2AO3vcqfn9gY6af7O68tpj_Qi8HqrNAvPdNRPmJOF4qHg5i2uLghtQcj7IHxEVjwaVJgOwYOyZRDPPu113L

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TQbA2AO3vcqfn9gY6af7O68tpj_Qi8HqrNAvPdNRPmJOF4qHg5i2uLghtQcj7IHxEVjwaVJgOwYOyZRDPPu113L

Edukacja ekologiczna

ALBA jako Spółka działająca w branży o szczególnym znaczeniu dla środowiska staramy się, aby nasze działania nie opierały się wyłącznie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów, ale dążymy również do zwiększenia świadomości ekologicznej naszych Klientów, a także dzieci i młodzieży.

Działania ekologiczne Spółek z Grupy ALBA

Celami Grupy ALBA są:

  • zaangażowanie społeczności do aktywnej ochrony środowiska
  • kształtowanie proekologicznych postaw wśród dorosłych, młodzieży i dzieci
  • promocja i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów

Zasada 3R = Zasada 3U

Nasze działania ekologiczne

W dążeniu do promocji ekologii spółki Alba Polska stawiają na aktywne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych i promocyjnych. W latach 2010-2018 przyłączyliśmy się do wielu tego typu akcji, między innymi: