profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Filozofia

ALBA Polska działa perspektywicznie

Firma wprowadza w życie odpowiedzialne projekty, które pomagają rozwiązywać problem rosnącej ilości odpadów. W trosce o środowisko naturalne i Klientów wyznaje przejrzyste zasady. 

Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój.

Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami. Zaspokajamy potrzeby i podnosimy jakość życia, przy jednoczesnym odtworzeniu kapitału przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. 

alba odpowiedzialność biznesu

Potrafimy słuchać

Potrzeby i preferencje Klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinie na temat świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy. 

Jesteśmy odpowiedzialni

Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, że firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności. 

Podejmujemy wyzwania

Rozwiązujemy problemy gospodarki odpadami, stosując przy tym pionierskie i niekonwencjonalne działania, które minimalizują negatywne skutki rozwoju cywilizacyjnego. Celem jest wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

Dbamy o środowisko

Zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów.

Działamy zgodnie z etyką biznesu

Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i działamy według ogólnie akceptowanych zasad. 

Angażujemy się w sprawy lokalne

Jesteśmy firmą, która nie skupia się wyłącznie na swojej działalności biznesowej. Jesteśmy także aktywnym członkiem lokalnej społeczności, do której przynależymy.

alba recykling