profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Strzalkowo szczegoly

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

pojemnik na odpady zmieszane - mieszkańcy we własnym zakresie

pojemnik na bio – Gmina Strzałkowo

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

nie

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • metala i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady

Gruz

można oddać do PSZOK

Gabaryty

można oddać do PSZOK

Leki

można oddać do PSZOK lub do aptek

Obsługa firm

nie

PSZOK

PSZOK Strzałkowo ul. Powidzka 2B

Można oddać:

 • odpady wielkogabarytowe (np.: meble) zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.: AGD, RTV),
 • odpady niebezpieczne (np.: zużyte lampy, żarówki i świetlówki),
 • szkło,
 • chemikalia (np.: opakowania po zużytych farbach, olejach, itp.),
 • zużyte baterie,
 • akumulatory,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
 • papier i tektura,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metal i tworzywa sztuczne,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek