profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb8kvpwLQIKjRGm8qNmTcl-ZbBGwL_1G5dOuKKs9wyFAnQ

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd8kvpwLQIKjRGm8qNmTcl-ZbBGwL_1G5dOuKKs9wyFAnQ

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgREkvpwLQIKjRGm8qNmTcl-ZbBGwL_1G5dOuKKs9wyFAnQ

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeUkvpwLQIKjRGm8qNmTcl-ZbBGwL_1G5dOuKKs9wyFAnQ

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4gkvpwLQIKjRGm8qNmTcl-ZbBGwL_1G5dOuKKs9wyFAnQ

Bobrowniki reklamacje

Mieszkańcy Gminy Bobrowniki mogą zgłosić reklamację:

  • tefonicznie w ALBA: 32 721 21 25
  • wysyłając e-mail: