profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb_QsSpwmAhCvybUiqAgAed12DC-vfuWjnjN67vphjVU1A

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd_QsSpwmAhCvybUiqAgAed12DC-vfuWjnjN67vphjVU1A

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRHQsSpwmAhCvybUiqAgAed12DC-vfuWjnjN67vphjVU1A

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeXQsSpwmAhCvybUiqAgAed12DC-vfuWjnjN67vphjVU1A

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4jQsSpwmAhCvybUiqAgAed12DC-vfuWjnjN67vphjVU1A

Bobrowniki szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciele nieruchomosci, istnieje możliwość zakupu

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

  • makulatura
  • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe)
  • metal
  • odpady biodegradowalne

Gruz

tak, na zgłoszenie Urzędu Gminy

Gabaryty

nie - tylko komercyjnie, ZGK Bobrowniki dwa razy w roku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz opon

Leki

nie

Obsługa firm

nie - tylko komercyjnie

GPZON

Przyjmuje:

  • baterie i akumulatory
  • zurzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • świetlówki i żarówki energooszczędne
  • przeterminowane leki
  • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
  • odpady zbierane selektywnie - SZKŁO