profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Chorzów szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe)
 • wielomateriałowe oraz metal
 • odpady zielone

Gruz

tak, na zlecenie Urzędu Gminy, można oddać do PSZOK  do 2m2 jednorazowo

Gabaryty

tak, zgodnie z harmonogramem, można też oddać do PSZOK

Leki

tak, można oddać do PSZOK lub apteki

Obsługa firm

tak

PSZOK

Przyjmuje:

 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • gałęzie i karpiny, także o dużych gabarytach
 • matale oraz opakowania z metali
 • szkło i opakowania ze szkła
 • szyby okienne, okna w całości, lustra
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych
 • papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - do 2 m3 jednorazowo
 • styropian
 • przeterminowane leki
 • inne odpady niebezpieczne

Na MPZO można oddać:

 • zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • chemikalia
 • opony
 • świetlówki
 • oleje i smary
 • resztki rozpuszczalników
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych
 • odpady zbierane selektywnie