profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Czeladź szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe i metal)
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

tak, na zgłoszenie właściciela nieruchomości w ilości nie przekraczającej 1 Mg/rok

Gabaryty

tak, zgodnie z harmonogramem, można też oddać do PSZOK, podczas zbiórki można oddać również:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony

Leki

tak, można oddać do PSZOK

Obsługa firm

nie

PSZOK

Przyjmuje:

 • papier i tekturę
 • metale
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 Mg/ rok/ gospodarstwo dodmowe