profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Dąbrowa Górnicza szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe i metal)
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

nie - tylko komercyjnie, można oddać do GPZON - do 1 Mg/rok/adres zamieszkania

Gabaryty

tak, zgodnie z harmonogramem, można też oddać GPZON

Leki

tak, można oddać do GCZO, GPZON lub do apteki

Obsługa firm

tak

GPZON

Do GCZO/ GPZON można oddać

 • meble i odpady wielkogabarytowe *
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • matale oraz opakowania z metali
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - do 1 Mg/rok/adres zamieszkania *
 • styropian
 • przeterminowane leki
 • odpady zawierajace rtęć
 • urządzenia zawierające freony
 • drewno zawierajace substancje niebezpieczne
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych
 • inne odpady niebezpieczne

* tylko GPZON ul. Główna

GPZON ul. Główna 144a

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce
czynny : poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00

GCZO ul. Szałasowizna 7

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce
czynny : poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00

GCZO ul. Piłsudskiego 28a

Dąbrowa Górnicza - Gołonóg
czynny : poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00

GCZO al. Zwycięstwa 27b

Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
czynny : poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00