profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb_dcY3vDraf1tDAgY5OMcj_dWvm93j6CMI6Q0n7S7C8rg

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd_dcY3vDraf1tDAgY5OMcj_dWvm93j6CMI6Q0n7S7C8rg

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRHdcY3vDraf1tDAgY5OMcj_dWvm93j6CMI6Q0n7S7C8rg

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeXdcY3vDraf1tDAgY5OMcj_dWvm93j6CMI6Q0n7S7C8rg

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4jdcY3vDraf1tDAgY5OMcj_dWvm93j6CMI6Q0n7S7C8rg

Dobroszyce szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

pojemnik na odpady zmieszane - mieszkańcy we własnym zakresie

pojemnik na szkło - firma odbierająca odpady

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło

Gruz

można oddać do PSZOK (do 1m3 w miesiącu)

Gabaryty

można oddać do PSZOK

Leki

nie

Obsługa firm

tak

PSZOK

PSZOK Łuczyna

Przyjmuja:

 • gabaryty,
 • bio,
 • zmieszane budowlane,
 • styropian,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • świetlówki,
 • zużute oleje