profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb8lYkU1XC9vB0mFeWE-fJd8iXlK59749C9dsYbAjTGIoA

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd8lYkU1XC9vB0mFeWE-fJd8iXlK59749C9dsYbAjTGIoA

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRElYkU1XC9vB0mFeWE-fJd8iXlK59749C9dsYbAjTGIoA

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeUlYkU1XC9vB0mFeWE-fJd8iXlK59749C9dsYbAjTGIoA

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4glYkU1XC9vB0mFeWE-fJd8iXlK59749C9dsYbAjTGIoA

Gorzyce reklamacje

Reklamację mogą Państwo zgłosić:

  • telefonicznie 32 508 65 27