profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Grudziądz szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

.......

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

............

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

............

Gruz

..............

Gabaryty

......................

Leki

...........

Obsługa firm

...............

PSZOK

.............