profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Kąty Wrocławskie szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

gmina

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • plastik
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

nie, przyjmuje PSZOK

Gabaryty

nie, tylko komercyjnie

Leki

nie

Obsługa firm

nie

PSZOK

PSZOK NR 1-  Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 5

PSZOK Gniechowice, ul. Szkolna

Przyjmują:

 • odpady zielone,
 • gabaryty,
 • gruz,
 • ZSEE,
 • opony,
 • plastik,
 • papier,
 • szkło