profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb_ilHhB5lfIf2bBw6KnmnVcYwWaDXtiReyBYIjyrhVirg

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd_ilHhB5lfIf2bBw6KnmnVcYwWaDXtiReyBYIjyrhVirg

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRHilHhB5lfIf2bBw6KnmnVcYwWaDXtiReyBYIjyrhVirg

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeXilHhB5lfIf2bBw6KnmnVcYwWaDXtiReyBYIjyrhVirg

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4jilHhB5lfIf2bBw6KnmnVcYwWaDXtiReyBYIjyrhVirg

Odpady medyczne

Lekarstwa i ich opakowania

Nie wolno wyrzucać przeterminowanych leków oraz opakowań po lekarstwach do pojemników na odpady komunalne.

Odpady tego rodzaju odbierane są w aptekach lub punktach odbioru odpadów niebezpiecznych. O szczegółowy wykaz punktów, do których można oddawać przeterminowane leki zapytaj w Urzędzie Gminy.

 

Apteki, szpitale, gabinety lekarskie, generują różne rodzaje odpadów medycznych (leki, strzykawki, art higieniczne, materiały zakaźne itp). Tego rodzaju odpady odbierane są indywidualnie. Istnieje szeroki zakres przepisów dotyczących gospodarowania odpadami medycznymi (niektóre z nich muszą być traktowane jak odpady niebezpieczne). Uwzględniając wszelkie wymogi i przepisy, ALBA oferuje usługi odbioru odpadów medycznych sortowanych oraz zmieszanych.

ALBA oferuje wsparcie i pomoc w sprawach związanych z odpadami medycznymi - w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.