profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Odpady medyczne

Lekarstwa i ich opakowania

Nie wolno wyrzucać przeterminowanych leków oraz opakowań po lekarstwach do pojemników na odpady komunalne.

Odpady tego rodzaju odbierane są w aptekach lub punktach odbioru odpadów niebezpiecznych. O szczegółowy wykaz punktów, do których można oddawać przeterminowane leki zapytaj w Urzędzie Gminy.

 

Apteki, szpitale, gabinety lekarskie, generują różne rodzaje odpadów medycznych (leki, strzykawki, art higieniczne, materiały zakaźne itp). Tego rodzaju odpady odbierane są indywidualnie. Istnieje szeroki zakres przepisów dotyczących gospodarowania odpadami medycznymi (niektóre z nich muszą być traktowane jak odpady niebezpieczne). Uwzględniając wszelkie wymogi i przepisy, ALBA oferuje usługi odbioru odpadów medycznych sortowanych oraz zmieszanych.

ALBA oferuje wsparcie i pomoc w sprawach związanych z odpadami medycznymi - w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.