profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Odpady budowlane i poremontowe

To odpady, powstające podczas budowy / remontu w gospodarstwie domowym

Zapytaj w Urzędzie Gminy o zasady odbioru odpadów budowlanych i poremontowych. ALBA również oferuje odbiór gruzu.

Grupa Alba oferuje odbiór odpadów na terenie całej Polski poprzez innowacyjną platformę EcoExpress24 oferującą wygodną możliwość odbioru odpadów budowlanych. Sprawdź szczegóły na stronie EcoExpress24

Odpady budowlane i poremontowe dzielą się na III grupy:

Grupa I – gruz czysty

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie
inne niż wymienione w17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

Grupa II - gruz zmieszany

 
17 01 07 / 17 09 04 Zmieszany gruz

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Grupa III - gruz zanieczyszczony

 
 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03