profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci
Strona główna / / Dla Mieszkańców / Odbiór odpadów / Rodzaje odpadów / Odpady budowlane i poremontowe

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb-NZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd-NZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRGNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeWNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4iNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

Odpady budowlane i poremontowe

To odpady, powstające podczas budowy / remontu w gospodarstwie domowym

Zapytaj w Urzędzie Gminy o zasady odbioru odpadów budowlanych i poremontowych. ALBA również oferuje odbiór gruzu.

Zapytaj naszego handlowca 

Odpady budowlane i poremontowe dzielą się na III grupy:

Grupa I – gruz czysty

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie
inne niż wymienione w17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

Grupa II - gruz zmieszany

 
17 01 07 / 17 09 04 Zmieszany gruz

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Grupa III - gruz zanieczyszczony

 
 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03