profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci
Strona główna / / Dla Mieszkańców / Odbiór odpadów / Rodzaje odpadów / Odpady budowlane i poremontowe

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb-NZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd-NZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRGNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeWNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4iNZ2Ya68CalsramdpHLhPPc9fvgzQORN4JKt8MZ-nl6w

Odpady budowlane i poremontowe

To odpady, powstające podczas budowy / remontu w gospodarstwie domowym

Zapytaj w Urzędzie Gminy o zasady odbioru odpadów budowlanych i poremontowych. ALBA również oferuje odbiór gruzu.

Grupa Alba oferuje odbiór odpadów na terenie całej Polski poprzez innowacyjną platformę EcoExpress24 oferującą wygodną możliwość odbioru odpadów budowlanych. Sprawdź szczegóły na stronie EcoExpress24

Odpady budowlane i poremontowe dzielą się na III grupy:

Grupa I – gruz czysty

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie
inne niż wymienione w17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

Grupa II - gruz zmieszany

 
17 01 07 / 17 09 04 Zmieszany gruz

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Grupa III - gruz zanieczyszczony

 
 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03