profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb8m0MqxBmxJh1nM3kmbV_mdFEtmgwNmTiIQCmXKEvwijh9rIBsQC4CQ1yb0agCPFSuEmEjisV8wXXF5lzC-oGT2

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd8m0MqxBmxJh1nM3kmbV_mdFEtmgwNmTiIQCmXKEvwijh9rIBsQC4CQ1yb0agCPFSuEmEjisV8wXXF5lzC-oGT2

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgREm0MqxBmxJh1nM3kmbV_mdFEtmgwNmTiIQCmXKEvwijh9rIBsQC4CQ1yb0agCPFSuEmEjisV8wXXF5lzC-oGT2

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeUm0MqxBmxJh1nM3kmbV_mdFEtmgwNmTiIQCmXKEvwijh9rIBsQC4CQ1yb0agCPFSuEmEjisV8wXXF5lzC-oGT2

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4gm0MqxBmxJh1nM3kmbV_mdFEtmgwNmTiIQCmXKEvwijh9rIBsQC4CQ1yb0agCPFSuEmEjisV8wXXF5lzC-oGT2

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21).

Odpady komunalne