profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
odbior_odpadow_wywoz_smieci
Strona główna / Dla Mieszkańców / Odbiór odpadów / Rodzaje odpadów / Odpady niebezpieczne i elektroodpady

Odpady niebezpieczne i elektroodpady

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska

Do grupy odpadów niebezpiecznych zalicza się wiele odpadów.

Szczegółowy opis znajdą Państwo w Załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21. Poniżej przedstawiamy podstawowe grupy odpadów niebezpiecznych oraz informację jak należy z nimi postępować.

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH

Należy oddawać do wyznaczonych aptek lub do punktów odbioru odpadów niebezpiecznych w Twojej gminie. O szczegółowy wykaz punktów, do których można oddawać przeterminowane leki zapytaj w Urzędzie Gminy.

ODPADY NIEBEZPIECZNE i ELEKTROODPADY

należy oddawać do punktów odbioru odpadów niebezpiecznych to m. in:

 • chemikalia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy), opryski, nawozy itp.,
 • lampy fluorescencyjne, termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne itp.,
 • urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.,
 • smary, przepracowane oleje za wyjątkiem spożywczych itp.,
 • farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące,
 • baterie i akumulatory np.: akumulatory samochodowe, baterie używane w gospodarstwach
 • domowych, baterie z telefonów komórkowych,
 • opony,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne np.: drewno lakierowane, ramy okienne, drzwi itp;
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: farbach, lakierach,
 • opakowania po kosmetykach np. dezodorantach, lakierach do paznokci,
 • oraz odpady i opakowania zawierające poniższe oznaczenia:
 
 
 
 
 
 
 
 

AZBEST

O sposób postępowania z tym odpadem niebezpiecznym zapytaj w Urzędzie Gminy.