profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb-8e_SkTiYIIuKt2Jy7A5yktiQEnn6_eSrwuAMuQ7R6Rw

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd-8e_SkTiYIIuKt2Jy7A5yktiQEnn6_eSrwuAMuQ7R6Rw

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRG8e_SkTiYIIuKt2Jy7A5yktiQEnn6_eSrwuAMuQ7R6Rw

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeW8e_SkTiYIIuKt2Jy7A5yktiQEnn6_eSrwuAMuQ7R6Rw

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4i8e_SkTiYIIuKt2Jy7A5yktiQEnn6_eSrwuAMuQ7R6Rw

Odpady zmieszane

Zmieszane odpady komunalne to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, z których nie da się już odzyskać surowców

Zmieszanych odpadów komunalnych nie można poddać procesowi recyklingu, głównie z uwagi na ich zanieczyszczenie. Po odebraniu z gospodarstw domowych odpady te przewożone są do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), gdzie zostaną poddane procesowi odzysku.

Więcej informacji o RIPOK i dalszych losach odpadów

Uwaga: Zasady segregacji odpadów mogą różnić się w poszczególnych gminach. W przypadku wątpliwości co do zasad segregacji odpadów obowiązujących w Twojej gminie prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy.