profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Odpady zmieszane

Zmieszane odpady komunalne to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, z których nie da się już odzyskać surowców

Zmieszanych odpadów komunalnych nie można poddać procesowi recyklingu, głównie z uwagi na ich zanieczyszczenie. Po odebraniu z gospodarstw domowych odpady te przewożone są do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), gdzie zostaną poddane procesowi odzysku.

Więcej informacji o RIPOK i dalszych losach odpadów

Uwaga: Zasady segregacji odpadów mogą różnić się w poszczególnych gminach. W przypadku wątpliwości co do zasad segregacji odpadów obowiązujących w Twojej gminie prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy.