profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Siewierz reklamacje

Reklamację mogą Państwo zgłosić:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
  • telefonicznie do Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr telefonu: (32) 64 99 445, (32) 64 99 443
  • elektronicznie na adres: siewierz[at]siewierz.pl