profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Siewierz szczegoly

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • makulatura
 • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe i metal)
 • szkło
 • odpady biodegradowalne

Gruz

nie - tylko komercyjnie, można oddać do PSZOK - do 100 kg/rok/mieszkańca

Gabaryty

tak, zgodnie z harmonogramem, można też oddać do PSZOK

Leki

tak, można oddać do PSZOK

Obsługa firm

nie

PSZOK

Do PSZOKmożna oddać

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • szkło białe i kolorowe
 • papier
 • tworzywa sztuczne w tym styropian z opakowań
 • metal
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady zielone
 • odpady biodegradowalne - kuchenne
 • odpady niebezpieczne - świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary i oleje, kleje
 • zużyte opony - do 4 szt./ rok/ mieszkańca. Powyżej tej ilości tylko komercyjnie
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym papa) do 100kg/ rok/ mieszkańca. Powyżej tej ilości tylko komercyjnie

 

PSZOK ul. Ściegna 11

czynny :

poniedziałek, środa 7:00 - 11:00

wtorek, czwartek, piątek 14:00 - 18:00

pierwsza i trzecia sobota miesiąca 8:00 - 14:00