profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb-NC7Ln7hopyQ00eZtTOroZM1tZ5PO0TJsL1wvqIDjUhg

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd-NC7Ln7hopyQ00eZtTOroZM1tZ5PO0TJsL1wvqIDjUhg

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRGNC7Ln7hopyQ00eZtTOroZM1tZ5PO0TJsL1wvqIDjUhg

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeWNC7Ln7hopyQ00eZtTOroZM1tZ5PO0TJsL1wvqIDjUhg

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4iNC7Ln7hopyQ00eZtTOroZM1tZ5PO0TJsL1wvqIDjUhg

Strzelin reklamacje

Mieszkańcy Gminy Strzelin mogą zgłosić reklamację:

  • tefonicznie w WPO ALBA: 71 33 75 100
  • wysyłając e-mail: