profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb88EHBYs-jTZd-yP-otd5XiIOAWiIo4ygVEPoAMQebTtQ

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd88EHBYs-jTZd-yP-otd5XiIOAWiIo4ygVEPoAMQebTtQ

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRE8EHBYs-jTZd-yP-otd5XiIOAWiIo4ygVEPoAMQebTtQ

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeU8EHBYs-jTZd-yP-otd5XiIOAWiIo4ygVEPoAMQebTtQ

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4g8EHBYs-jTZd-yP-otd5XiIOAWiIo4ygVEPoAMQebTtQ

Strzelin szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • plastik
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

nie - tylko komercyjnie, można oddać na PSZOK w ilości nie przekraczającej 120 kg/nieruchomość/rok - zabudowa jednorodzinna, 2000 kg/nieruchomosć/rok - zabudowa wielolokalowa

Gabaryty

tak, teren miasta Strzelin - zbiórka na PSZOK , tereny wiejskie

Leki

nie

Obsługa firm

tak

PSZOK

ul. Gliniana 4, Strzelin

Przyjmują:

 • odpady zielone,
 • gabaryty,
 • gruz, poremontowe,
 • ZSEE,
 • plastik,
 • papier,
 • szkło,
 • zużyte opony