profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb9R0s1dZJhPqB8C4O6Oo_5ZaZtPc0qtlgJQZUJUPTDwBw

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd9R0s1dZJhPqB8C4O6Oo_5ZaZtPc0qtlgJQZUJUPTDwBw

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRFR0s1dZJhPqB8C4O6Oo_5ZaZtPc0qtlgJQZUJUPTDwBw

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeVR0s1dZJhPqB8C4O6Oo_5ZaZtPc0qtlgJQZUJUPTDwBw

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4hR0s1dZJhPqB8C4O6Oo_5ZaZtPc0qtlgJQZUJUPTDwBw

Szamocin szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

można oddać do PSZOK

Gabaryty

tak, raz w roku, można oddać do PSZOK

Leki

można oddać do PSZOK

Obsługa firm

tak

PSZOK

Topolowa 20, Szamocin

Przyjmują:

 • gabaryty,
 • bio,
 • zmieszane budowlane,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • chemikalia,
 • leki,
 • opony,
 • papier,
 • plastik,
 • szkło,
 • ZSEE