profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Szamocin szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady zielone

Gruz

można oddać do PSZOK

Gabaryty

tak, raz w roku, można oddać do PSZOK

Leki

można oddać do PSZOK

Obsługa firm

tak

PSZOK

Topolowa 20, Szamocin

Przyjmują:

 • gabaryty,
 • bio,
 • zmieszane budowlane,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • chemikalia,
 • leki,
 • opony,
 • papier,
 • plastik,
 • szkło,
 • ZSEE