profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

DmLTnD4vmF412bbllE6oaQFIVao2JI9avccB2Ts8wb-H5CdYxIrWDMpVCYDHomDlH6qjQvwbJgwQO2cskwNQfQ

rYiw33uAZljXE2EtvpZA970oHGMv3QfjKu-YOM3YTd-H5CdYxIrWDMpVCYDHomDlH6qjQvwbJgwQO2cskwNQfQ

DZSfsHme_9JDxcDeAKuC5iiibOk7eygzZtBpMssVgRGH5CdYxIrWDMpVCYDHomDlH6qjQvwbJgwQO2cskwNQfQ

Df8OmE_srfKbo_pw2OlSw6yHG9uLG_XT7FCDqNqRGeWH5CdYxIrWDMpVCYDHomDlH6qjQvwbJgwQO2cskwNQfQ

9Trd6Q7Wp6Q_oSCF2Br_HqGNeB3O3OEeeTF8TTz-a4iH5CdYxIrWDMpVCYDHomDlH6qjQvwbJgwQO2cskwNQfQ

Walim szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

 • wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne

Gruz

nie

Gabaryty

tak, zbiórka 2 razy w roku

Leki

nie

Obsługa firm

nie

PSZOK

Jugowice

Przymuje:

 • papier i tekturę;
 • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
 • szkło, opakowania ze szkła;
 • odpady zielone;
 • odpady ulegające biodegradacji w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony;
 • meble, odpady wielkogabarytowe i wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.