profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Zawonia szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne

Gruz

nie

Gabaryty

tak, wielorodzinne- zbiórka 1 raz  w roku, jednorodzinne- zbiórka na zgłoszenie

Leki

nie, można oddać do PSZOK

Obsługa firm

tak

PSZOK

Skotniki - SOK, 55-114 Wisznia Mała

Przyjmują:

  • leki,
  • chemikalia,
  • ZSEE,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • żużyte opony,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i remontowe