profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Zórawina szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciel nieruchomości, istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

  • suche
  • zmieszane
  • szkło
  • bio

Gruz

tak, zbiórka 2 razy do roku, można oddać do PSZOK

Gabaryty

tak, zbiórka 2 razy w roku, można oddać do PSZOK

Leki

nie

Obsługa firm

tak

PSZOK

Godzikowice, ul. Stalowa 12, 55 – 200 Oława (dla mieszkańców Gmin należących do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława)