profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Żory szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

właściciele nieruchomosci, istnieje możliwość zakupu

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

  • makulatura
  • tworzywa sztuczne (opakowanie wielomateriałowe)
  • metal
  • odpady biodegradowalne

Gruz

nie - tylko komercyjnie. Istnieje również możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych.

Gabaryty

nie - tylko komercyjnie. Istnieje również możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych.

Leki

nie

Obsługa firm

nie - tylko komercyjnie

GPZON

Przyjmuje:

  • baterie i akumulatory
  • zurzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • świetlówki i żarówki energooszczędne
  • przeterminowane leki
  • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
  • odpady zbierane selektywnie - SZKŁO

 Szczegółowe informacje na temat PSZOK znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Żory.