profil na facebook
odpady_przemyslowe_i_obsluga_firm
Strona główna / Dla Firm / Odbiór odpadów komunalnych z firm

Odbiór odpadów komunalnych z firm

ALBA odbiera odpady komunalne w całej Polsce

Zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne przejęły w 2013 roku, obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców.

Część samorządów, mocą uchwały rady miasta bądź gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli m. in. firm.
Jednakże przedsiębiorcy mający swe siedziby, zakłady, placówki w gminach, które nie objęły system nieruchomości niezamieszkałych, muszą zagospodarować odpady komunalne we własnym zakresie.

Naszymi klientami w całym kraju są:

ALBA oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, jak i tzw. selektywnej zbiórki – w całej Polsce. Odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach mogą pochodzić od pracowników, ale także od klientów, co jest np. specyfiką sieci stacji paliw. ALBA opracowuje i wdraża rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, ale także profilu prowadzonej działalności.