profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odpady_przemyslowe_i_obsluga_firm
Strona główna / Dla Firm / Odbiór odpadów komunalnych z firm

h3QNRT325v4mCDCwNrAkx8vU7Jh46TO7SlzCcPYyCKf1WsjLowPje4fochNCv9NWffykLcinNl3l_XIVpYM7hl7G9nOgXH1MnsGQWUbg4GWkWyQfedT_sey6SVOBTJNi

TblaU2ZP23oZmZh735hKgulRj2XBFDzJdDu_K0kZhsj1WsjLowPje4fochNCv9NWffykLcinNl3l_XIVpYM7hl7G9nOgXH1MnsGQWUbg4GWkWyQfedT_sey6SVOBTJNi

72dodJ053Zn4WOfTKAY-7jbKRd8qpwzOkiBpqtlkBL31WsjLowPje4fochNCv9NWffykLcinNl3l_XIVpYM7hl7G9nOgXH1MnsGQWUbg4GWkWyQfedT_sey6SVOBTJNi

_oTkQdu0XVEkbBKqn8LUNJr5ezT56POypq4jAsd5wRv1WsjLowPje4fochNCv9NWffykLcinNl3l_XIVpYM7hl7G9nOgXH1MnsGQWUbg4GWkWyQfedT_sey6SVOBTJNi

MQEuKiE0r3Fe4MmSmyPKe1aAi62QKEkhS8yHhLNfZeb1WsjLowPje4fochNCv9NWffykLcinNl3l_XIVpYM7hl7G9nOgXH1MnsGQWUbg4GWkWyQfedT_sey6SVOBTJNi

Odbiór odpadów komunalnych z firm

ALBA odbiera odpady komunalne w całej Polsce

Zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy samorządy lokalne przejęły w 2013 roku, obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców.

Część samorządów, mocą uchwały rady miasta bądź gminy, przejęła również obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli m. in. firm.
Jednakże przedsiębiorcy mający swe siedziby, zakłady, placówki w gminach, które nie objęły system nieruchomości niezamieszkałych, muszą zagospodarować odpady komunalne we własnym zakresie.

Naszymi klientami w całym kraju są:

ALBA oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, jak i tzw. selektywnej zbiórki – w całej Polsce. Odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach mogą pochodzić od pracowników, ale także od klientów, co jest np. specyfiką sieci stacji paliw. ALBA opracowuje i wdraża rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, ale także profilu prowadzonej działalności.