profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
ebok

W1d-T4AD9lfkscehbag49hqr725cE-gTx5BremkV5SA

6ebyJVa-SKYT54dZqjzQ6-DLgqZas6A5ft4fS06CdRI

M12UyWSmdSHr69SWqG-pcH2M6s4nKvyF329qY-zXrN0

FMqMLh7VkXHpEdtFCUGpYtrwN7WjXTRgrrc3Zayb0QI

NReOC7irMFjPW3s3_kTVJXAzSJe2aTDGxXvCIf8mzuI