profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
ebok

RzJ9xUkXx2B7LqUOlYy3Rmy6Bsa7TnCq9rEXq674umY

e_AohEPFDayji6Qi0kL97mgW_rFoxWxJTcGn9QFrNkg

Qsm5yuZH5Mptd_LMPs1EwRzEwhBsFPDCkd3cpwOtBjw

H45kdBaQM-G4vVPImMGAtaXpj55Hup2blz9tNVIk4S4

uGJSvclVcBQyWdfiyqKULtJgWmRGZuafzNpjyPWCUNc

pozostałe odpady

Twoje zapytanie

Region, którego dotyczy zapytanie

* pola wymagane
* pola wymagane (co najmniej jedno z pól musi zostać wypełnione)

Ze względu na regionalizację grupy ALBA utworzono 2 regiony operacyjne:

Obsługiwane województwa:

dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

 

Obsługiwane województwa:

śląskie, opolskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie