profil na facebook
main
Strona główna / Klauzula RODO - Alba Południe

Klauzula RODO 

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu będą spółki:

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 41-300 ul. Starocmentarna 2,

ALBA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 41-300 ul. Starocmentarna 2,

ALBA Ekoplus Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa Górniczej 41-300 ul. Starocmentarna 2,

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie 41-503 ul. Bytkowska 15.

Spółki powołały Inspektorów ochrony danych, z którymi możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych dla wszystkich spółek, z wyjątkiem ALBA Ekoplus Sp. z o.o. , jest Pan Adam Koprowski.

W przypadku spółki ALBA Ekoplus Sp. z o.o. funkcję tą pełni Pan Piotr Siekierkowski.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną:
- ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Adam Koprowski - iod.mpgk[at]alba.com.pl
- ALBA Polska Sp. z o.o. - Adam Koprowski - iod.ap[at]alba.com.pl
- ALBA Ekoplus Sp. z o.o. - Piotr Siekierkowski - iod.ekoplus[at]alba.com.pl
- Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. - Adam Koprowski - iod.pts[at]alba.com.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie lub obsługę zgłoszonej reklamacji naszych usług, które realizujemy w ramach umów zawartych z Gminami, a także umów zawartych indywidualnie.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z przesłanego do nas zgłoszenia.

Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie,  mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego - gminy), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.