profil na facebook
main
Strona główna / Oświadczenie dotyczące RODO dla WPO Alba S.A

Oświadczenie dotyczące RODO dla WPO Alba S.A

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy uprzejmie, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.Szczecińska 5.
  2. Informujemy, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
    Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: .
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszego standardu wykonania naszych usług, które realizujemy w ramach umów  zawartych z Gminami, instytucjami publicznymi, firmami, a także indywidualnie z osobami fizycznymi.
  4. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji umów, o których mowa w punkcie 4 oraz zamówień.
  5. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  6. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 
  7. Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie,  mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego – gminy), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

54-517 Wrocław

Ul. Szczecińska 5